Taalontwikkeling en Tweede Taalverwerving

Taalontwikkeling en Tweede Taalverwerving

Vertraagde taal-ontwikkeling, te laat gaan spreken, moeite met vertellen, kleine woordenschat, korte zinnen, moeite met gesprekken, aandachtsproblemen, Dysfatische ontwikkeling (DO), Taalontwikkelingsstoornis ( TOS ), meertaligheid ( NT2 ), gesprekstechnieken, communicatieve vaardigheden, enz.

Secundaire taalproblemen

Bij autisme, Syndroom van Down, aandachtsproblemen, slechtziendheid, enz..

Wanneer logopedie?

De diagnose van een taalontwikkelingsprobleem kan het beste zo jong mogelijk worden gesteld, rond het tweede levensjaar, zodat op tijd de goede hulp kan worden ingezet. De logopedist stelt de diagnose, spoort de oorzaak van het taalprobleem op en helpt u om de achterstand in te lopen of te verminderen. Hoe eerder de diagnose, hoe minder achterstand uw kind nog heeft, hoe sneller het probleem kan worden verholpen of verminderd.