Logopedie- Extra is een allround praktijk voor volwassenen en kinderen.
Wij hebben contracten met alle verzekeraars.

Alle logopedisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister paramedici. Tevens zijn wij lid van de beroepsvereniging, de NVLF.
Logopedie-Extra omvat een hoofdlocatie en 5 dependances.

Logopedie op  locatie
Zowel op de hoofd locatie als op de dependances kunnen alle cliënten terecht. Volwassenen worden meestal gezien op de hoofdlocatie.

Telelogopedie
Bent u niet helemaal fit, of is een afspraak plannen erg lastig?
Reguliere afspraken kunnen vervangen worden door een behandeling middels een video verbinding. Vraag naar de voorwaarden en mogelijkheden via ons contactformulier, of via een van de logopedisten.

Aanmelden
Om u aan te melden voor logopedische therapie heeft u mogelijk een verwijzing gekregen van uw (huis)arts of specialist. Wij werken ook direct toegankelijk ( DTL). U hoeft dan niet eerst naar de arts voor een verwijzing, maar kunt direct zelf een afspraak maken zonder verwijzing. Bij de intake wordt dan een extra vragenlijst doorgenomen om afwijkende patronen te signaleren.
Alleén voor kinderen verzekerd bij VGZ of Zilveren Kruis geldt een uitzondering. Als zij behandeld willen worden op de schoollocatie waar zij ook op school zitten, stelt deze verzekering een verwijzing van huisarts, tandarts of jeugdarts verplicht.

Aanmeld mogelijkheden

  •  U kunt een email sturen naar logopedie.extra@gmail.com
  • Tijdens het telefonisch overleg moment, tussen 12.30-13.00,  kunt u bellen naar de praktijk op ma – wo-  do- 033-4751337
  • Gebruik het contactformulier 

 

Wachtlijst kinderen

Helaas hebben ook wij te maken met een wachtlijst. Kinderen die nu worden aangemeld wachten gemiddeld 3 tot 6 maanden, afhankelijk van de leeftijd, de locatie en de tijden dat we uw kind kunnen inplannen.  Het is fijn als veel ouders hun verzekeraar hiervan op de hoogte stellen, of om bemiddeling vragen, zodat hier iets aan gedaan kan worden.
Lees ook de kamervragen en de antwoorden van de minister hierop. : (zie vraag 7 )