Vergoedingen

Logopedie-Extra heeft een contract met alle zorgverzekeraars in Nederland. Wel zijn er verschillen in wat de verzekeraars  vergoeden aan de logopedist.
Voor u geldt dat de kosten voor logopedie worden vergoed vanuit de basisverzekering. U bent hier dus altijd volledig voor verzekerd, ongeacht uw verzekeraar. ( Houd bij volwassenen rekening met het eigen risico)

Voor een volledig overzicht van de tarieven per verzekeraar, klik hier Overzicht-tarieven-2021

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft de volgende tarieven vastgesteld in 2016  voor een behandeling en alles wat daar bij komt. Deze tarieven zijn jaarlijks geïndexeerd.

1. PER REGULIERE INDIVIDUELE BEHANDELING
2. EENMALIG SPECIFIEK ONDERZOEK (OP MEDISCHE INDICATIE)
3. GROEPSBEHANDELING PER 2 PERSONEN
    GROEPSBEHANDELING 3 PERSONEN
    GROEPSBEHANDELING 4 PERSONEN
4. ANAMNESE EN ONDERZOEK NA VERWIJZING
5. OVERLEG MET DERDEN per uur
6. UITGEBREIDE VERSLAGLEGGING AAN DERDEN per uur
7. UITTOESLAG (VOOR BEHANDELING OF OVERLEG)
8. TELEFONISCHE ZITTING
9. INTERNETZITTING/ TELELOGOPEDIE (bijv. SKYPE)
10. SCREENING DIRECTE TOEGANG
11. VERZUIMTARIEF
€ 43,50
€ 87,00
€ 66,00
€ 43,50
€ 34,50
€ 87,00
€ 87,00
€ 87,00
€ 26,00
€ 43,50
€ 43,50
€ 23,00
€ 43,50

Indien de logopedie niet vergoed wordt door uw verzekering, hanteert Logopedie-Extra in 2021  de bovenstaande tarieven.
“Deze prijzen zijn van toepassing op consumenten wanneer er geen contract is afgesloten tussen de ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder en op niet verzekerde consumenten of niet verzekerde prestaties. Indien wel een contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan gelden lagere prijzen ”