Eerste afspraak
Om een afspraak te maken kunt u telefonisch ( dagelijks tussen 12.30 -13.00 uur) of per e-mail  contact opnemen. U mag ook een bericht inspreken op de voicemail.
Bij de eerste afspraak vragen we u de volgende zaken mee te nemen:

  • de verwijsbrief van uw arts/tandarts/specialist indien u verwezen bent
  • het identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart)
  • eventuele gegevens/ verslagen van anderen van belang voor de logopedische behandeling

Tijdens de eerste afspraak vindt een intake gesprek plaats. De hulpvraag wordt geformuleerd  en er wordt bepaald welk onderzoek verricht dient te worden. Ook wordt u om toestemming gevraagd voor een aantal zaken.

Afsprakenapp
Zodra u een eerste afspraak heeft gemaakt, ontvangt u een email/sms waarmee u de afspraken app kan downloaden. Hierin wordt u op een eenvoudige manier herinnerd aan uw afspraak (pushbericht) en kunt u dit zelf altijd terugzoeken. Indien u liever niet de app download, kunt u ook voor een wekelijkse e-mail  kiezen waar uw afspraak in wordt bevestigd. Meer informatie over de afspraken app of hulp bij gebruik vindt u hier: afspraken-app
Heeft u liever een papieren kaartje waar de afspraak op wordt geschreven? Dan kan dat natuurlijk ook!

Het onderzoek
Na het intakegesprek volgt het onderzoek, zodat de juiste diagnose kan worden gesteld. De logopedist stelt daarna een behandelplan op. Dit behandelplan wordt met u besproken.

De behandelingen
Behandelingen gaan altijd op afspraak, meestal 1x per week. Zo is er voldoende oefentijd tussen de behandelingen.
Bij de behandeling van kinderen is het gebruikelijk dat de ouders bij de behandeling aanwezig zijn. Dit vergroot het effect van de logopedische therapie. In voorkomende gevallen, waarbij dit niet wekelijks te realiseren valt, wordt met u afgesproken hoe de communicatie over de therapie en de oefeningen thuis plaats gaat vinden.

Ziekte / verhindering
Bij verhindering dient een afspraak 24 uur van te voren afgezegd te worden. Afzegging van een afspraak op maandag dient de vrijdag daar aan voorafgaand te zijn gemeld. Niet tijdig afgemelde behandelingen worden niet door uw verzekeraar vergoed. De kosten worden bij u in rekening gebracht. Afmelden of verzetten van de afspraak  kan per email, telefoon of voicemail.

Vergoeding
Logopedie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeringen en wordt volledig vergoed. ( volwassenen dienen rekening te houden met de eigen bijdrage). Logopedie-Extra heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract.

Continuïteit
Tijdens afwezigheid of ziekte van de logopedist heeft u de mogelijkheid behandeld te worden door een collega logopedist van Logopedie-Extra op een van de locaties. Hierdoor blijft de continuïteit van zorg gewaarborgd.

Tele-logopedie
Bent u niet helemaal fit, of is een afspraak plannen erg lastig?
Reguliere afspraken kunnen vervangen worden door een behandeling middels een video verbinding. Vraag naar de voorwaarden en mogelijkheden via ons contactformulier, of via een van de logopedisten.