Betreft: Logopedische screening op uw school, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal

Onze logopediepraktijk is aangesloten bij LogoS, een samenwerkingsverband van logopedisten in de regio Amersfoort.

LogoS helpt bij vroegtijdige signalering van logopedische problemen op scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Door vroeg signalering wordt voorkomen dat de problematiek onnodig groter wordt en tot problemen leidt op latere leeftijd. Vroeg signalering draagt bij aan een betere start in het basisonderwijs.

Deze zorg bieden wij sinds 2013  in de vorm van een logopedische screening die door scholen en peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven kan worden ingekocht op de eigen locatie.

De logopedist komt in overleg een aantal kinderen screenen en beoordelen op spraak- en taalontwikkeling, stem, onvloeiendheid, gehoor en afwijkende mondgewoonten.

Na de screening worden er zo nodig tips gegeven en  krijgen ouders en school de uitslag of  nader logopedisch onderzoek nodig is.

Omdat LogoS uit meerdere vrijgevestigde logopediepraktijken bestaat, zal het kind niet gescreend worden door de logopedist uit de directe woonomgeving, zodat belangenverstrengeling wordt voorkomen.
Bij een advies voor nader logopedisch onderzoek of het starten van een behandeling zijn ouders zelf vrij om hun logopedist te kiezen.

Indien u interesse heeft in een screening of voorlichting van LogoS, dan kunt u contact opnemen middels een mail naar onze praktijk, of naar logos.screening@gmail.com. U ontvangt dan meer informatie.