Logopedisten

Hanneke Erasmus

Praktijkmanager en logopedist

” De praktijk in Amersfoort e/o run ik sinds 1996. Inmiddels ken ik veel specialisten, leerkrachten en collega therapeuten, wat overleg of verwijzen makkelijk maakt. Naast de praktijk heb ik ervaring met werken in het ziekenhuis ( KNO- , Neurologie en Long- problemen) en in het speciaal onderwijs, o.a. als communicatie specialist in cluster 4 (psychische en psychiatrische problematiek) en op Bartimeus ( blinden en slechtzienden). In 2011 haalde ik een Master Sen, aan de Hogeschool Utrecht, waar ik afstudeerde als beeldbegeleider (SSVIB) binnen de route leidinggeven en begeleiden. Verder gaf ik les in het Post-HBO onderwijs, op het Seminarium voor Orthopedagogiek in de masterroutes Remedial Teaching (R.T.) en Autisme Specialist, ben ik actief in kwaliteitsgroepen, voorzitter van het bestuur van LOGOS en ben ik moeder van drie jongens.

Mijn specialisaties in de praktijk zijn stem, adem, taal, o.a. tweede taalverwerving, dysfatische ontwikkeling(DO), autisme, dysartrie en stem- en spraakproblemen bij neurologische en oncologische problemen.

Op alle genoemde gebieden volg ik de actuele ontwikkelingen en jaarlijks diverse nascholingen. Voor de stemproblematiek volgde ik o.a. diverse scholingen over adem en ontspanning  zoals Van Dixhoorn .   Voor zang o.a. de Estill Voice training level 1 &2,  bij het OLVG workshops over long- en reflux problematiek. Tevens nascholing over genderdysfonie, kinesiotaping bij de stem en adem en over diverse stem methodieken.

Verder werk ik al langere tijd met manuele facilitatie van de larynx(MFL), soms ook strottehoofdmassage genoemd.  Met deze techniek kan de oefentherapie ondersteund worden met handmatige stretch-oefeningen van de strottehoofdspieren en de spieren daaromheen. Vooral patiënten met slik klachten, globus klachten en met een gespannen stemgeving kunnen hier veel baat bij hebben.”

Op maandagochtend en woensdag  bereikbaar op het algemene nummer: 033-4751337 ( tel spreekuur van 12.30 – 13.00)
Op overige dagen dagelijks bereikbaar via e-mail: logopedie.extra@gmail.com

wat cliënten na afloop zeggen over Hanneke:

” Prettige vrouw, begripvol, hoort meteen wat goed en niet goed gaat. Zeer deskundig”

” zeer professioneel, veel kennis en ruime tools! Ik raad Hanneke bij iedereen aan.”

” geduld, ontspannen. Ik voelde mij op mijn gemak en serieus genomen. Echte specialiste. “


Nithya Verdonck

Logopedist

“Ik werk op de dependance op de locatie Michaëlschool (SBO). Het is de kunst om voor iedere patiënt een zodanig oefenprogramma te maken, dat iedereen zo optimaal mogelijk geholpen wordt. Voor kinderen betekent dit dat ik zoveel mogelijk de ouder als co-therapeut inzet en veel met leerkrachten samenwerk. Zo is uw kind minder afhankelijk van de therapie en generaliseren nieuwe vaardigheden sneller. Voor volwassenen betekent het dat ik goed doorneem wat u thuis kunt doen. Zo heb je zelf je herstel het meest in de hand!” Extra nascholing gevolgd in o.a. denkstimulerende gesprekstechnieken ( DGM), meertalige kinderen ( NT2), OMFT ( Oromyofunctionele Therapie), autisme, mondgedrag en articulatie. Moeder van een zoontje.

Op maandag,  en dinsdag  op school bereikbaar voor patiënten op nummer: 06-53270225
Op andere dagen via de e-mail of de hoofdlocatie 033-4751337 ( tel. spreekuur van 12.30 – 13.00)
alle dagen per whatsapp: 06-53270225

wat cliënten na afloop zeggen over Nithya:

“een behulpzame en begripvolle logopedist”

“geduldig, duidelijk, fijne sfeer en samenwerking”


Kauthar el Karimi

Logopedist

“Ik werk full time bij Logopedie-Extra. Het is een inspirerende werkplek. We komen zeer regelmatig bijeen, bespreken dan casuïstiek en praktische zaken, waardoor we allemaal steeds van elkaar kunnen leren en scherp blijven. Ik werk zowel op de hoofdlocatie als op twee dependances. Overal geldt dat ik zoveel mogelijk samenwerk met ouders, zorgteam en leerkrachten. Ik volg jaarlijks nascholingen o.a. op het gebied van meertaligheid, dysfatische ontwikkeling ( DO), autisme, TOS (Taalontwikkelingsstoornissen), lees- en spellingsproblemen, fonologische stoornissen, enzovoort. ”

In Zeist maak ik deel uit van het zorgteam van Bartimeus en van het  samenwerkingsverband Kindwijs. Dat is een team van gespecialiseerde therapeuten rondom kinderen met een hulpvraag in Zeist .”

Maandag of donderdag : Locatie Zeist, Bartimeus tel: 030-6982348
Woensdag : Amersfoort- Liendert Zonneparel tel: 033-4751337
Dinsdag en vrijdag : Amersfoort hoofdlocatie Albatrosstraat tel: 033-4751337
alle dagen per Whatsapp: 06-10206431

wat cliënten na afloop zeggen over Kauthar:

” Kauthar geeft mijn zoon duidelijk een boost in z’n spraak en hij vindt het erg leuk om te gaan. De spelvormen die ze gebruikt stemt ze duidelijk op hem af. “

” Ze straal rust uit en ze benadert mijn kinderen goed “

“Altijd vriendelijk en leuk contact met extra videobellen zodat ik van thuis mee kan kijken als ik er een keer niet bij kan zijn.”

“vakkundig en professioneel! “


Merel Streefkerk

Logopedist

” Logopedie is een mooi vak en ik schep er veel voldoening in om mensen te kunnen helpen bij zo iets essentieels als communiceren. Op dit moment werk ik op maandag en donderdag op de hoofdlocatie en doe ik aldaar ook het avond spreekuur. Daarnaast werk ik op woensdag in de dependance in Bilthoven op de school voor kinderen met een vorm van autisme en op vrijdag op de SBO Michaëlschool. Ook op de schoollocaties kunnen cliënten van buiten de school terecht voor alle reguliere logopedische hulpvragen. Mijn aandachtsgebieden zijn taalontwikkeling, spraak, autisme en neurologie”

maandag en donderdag : hoofdlocatie, Albatrosstraat 21 tel 033-4751337 vrijdag : dependance Berg en Bosch Bilthoven 

wat cliënten na afloop zeggen over Merel:

“Merel communiceert helder en weet goed wat ze doet.”

“Als jonge logopedist heeft ze al heel wat bagage waardoor ze mijn dochter meteen goed aanvoelde”

Op alle behandelrelaties is de beroepscode voor logopedisten van toepassing. U kunt van de inhoud hiervan kennisnemen via de website van de beroepsvereniging van de logopedisten, de NVLF. www.nvlf.nl