Stem

heesheid, schor, keelpijn bij spreken, wegvallen van de stem, kramp in de keel, kraken, te zacht, te hard, te hoog, te laag, genderdysfonie, presentatievaardigheden, spreekangst, spreken in openbaar,  volume maken, presentatie technieken, overtuigend stemgebruik, levendig en boeiend spreken, non-verbale communicatie, NLP technieken

Keel

keelpijn, gevoel dat er iets zit, irritatie, schrapen, anders slikken, pijn, verslikken, opgeblazen gevoel, boeren, globusgevoel, kauwproblemen, chronisch hoesten, enz.

Slikken

moeilijker slikken, vaak slikken, gevoel ergens overheen te moeten slikken, geluid bij slik, veel verslikken, hoesten na het slikken, enz

Adem

hoge spreekadem, hyperventilatie, disregulatie, ademverdeling, gespannen ademhaling, verkeerde adem-stem koppeling, effectiever ademhalen, enz.

Manuele Larynx  Facilitatie ( MFL) en kinesiotaping

Sommige  stem-, keel-, of slikklachten worden veroorzaakt door een te hoge spanning in het halsgebied en  het strottenhoofd (de larynx).  Ook een globusgevoel, het gevoel dat er iets in de keel zit, of brok in de keel, wordt hier soms door veroorzaakt.  Bij deze klachten kan Manuele Facilitatie zeer helpend zijn. Dit houdt in dat de logopedist handmatig de spieren rekt van het strottenhoofd en daar omheen. Deze techniek is zowel toe te passen voor een betere diagnose, als ter ondersteuning van de therapie. Door het stretchen kunnen spieren ontspannen, waardoor direct klachten kunnen verdwijnen of waardoor oefeningen makkelijker aanslaan.

Daarnaast wordt ook bij stem en keel klachten de kinesiotaping toegepast, een relatief nieuwe en moderne manier om weefsels en spieren op een positieve manier te ondersteunen bij het terugvinden van de balans en ontspanning. Hiervoor wordt tape met een specifieke trekkracht en richting op de nek, hals, gezicht of mondbodem aangebracht.

Deze methodes vereisen een speciale extra opleiding. Bij Logopedie-Extra heeft Hanneke Erasmus beide opleidingen volledig gevolgd ( zowel de A, B,C als herhalings- opleiding MLF en kinesiotaping bij de logopedie). Zij heeft inmiddels jarenlang ervaring opgedaan en behandelt patiënten uit de wijde omtrek. Ook werkt zij regelmatig samen met de (KNO-) artsen uit de regio en is zij lid van de landelijke stemkring van logopedisten, Goedgestemd.