Volwassenen kunnen terecht voor vele logopedische klachten bij Hanneke Erasmus.

Denk hierbij aan problemen met

 • de stem
 • het slikken
 • hoestprikkel
 • globusgevoel
 • brok in de keel
 • articulatie
 • adem
 • boeren
 • hyperventilatie
 • horen ( spraakafzien , aanpassingen )
 • dysfagie
 • dysartrie
 • slik en spreek problemen na een beroerte of door de neurologische aandoening zoals Huntington of M.S.
 • Voor afasie verwijzen we u door naar een gespecialiseerde logopedist in de buurt.

Zelf doen bij

stem- en slikklachten
Een factor is soms de positie van het hoofd en de hals. Met het hoofd en de schouders te ver naar voren ontstaat er druk op het strottenhoofd. Dat bemoeilijkt zowel het spreken als het slikken.
Check eens of je nek lang is en je hoofd niet te ver naar voren staat.
Voel aan je strottenhoofd als je slikt wat er gebeurt met je hoofd recht en met je hoofd naar voren . Kan je de bewegingen makkelijk uitvoeren? Kijk ook alvast eens normaal slikken UMC Maastricht hoe het slikken normaliter verloopt.

Algemene tips over KNO- problematiek en preventie van KNO-klachten vind je hier.